Licytacja nieruchomości

data licytacji:
14-12-2018
godzina:
14:10
położenie nieruchomości:
ul. Żelazowskiego 9a, 30-694 Kraków
cena wywoławcza:
wadium:
kwota oszacowania:
przedmiot licytacji:
I licytacja udziału 1/2 w mieszkaniu i udziału w wys. 1/2 w lokalu niemieszkalnym więcej
data licytacji:
17-12-2018
godzina:
14:20
położenie nieruchomości:
ul. Zachodnia 21/3 Kraków
cena wywoławcza:
176.250,00
wadium:
23.500,00
kwota oszacowania:
235.000,00
przedmiot licytacji:
I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Zachodniej 21/3 w Krakowie więcej
data licytacji:
7-02-2019
godzina:
09:45
położenie nieruchomości:
ul. Bobrzyńskiego 25/8, 30-348 Kraków
cena wywoławcza:
267.750,00zł
wadium:
35.700,00zł
kwota oszacowania:
357.000,00zł
przedmiot licytacji:
Lokal mieszkalny przy ul. Bobrzyńskiego 25/8, Kraków więcej
data licytacji:
7-02-2019
godzina:
11:00
położenie nieruchomości:
ul. Kiepury, Kraków
cena wywoławcza:
94.500,00zł
wadium:
12.600,00zł
kwota oszacowania:
126.000,00zł
przedmiot licytacji:
Działka ewidencyjna nr 299 o pow. 0,1511ha więcej