Licytacja nieruchomości

data licytacji:
20-12-2021
godzina:
11:00
położenie nieruchomości:
ul. Narvik 52, Kraków
cena wywoławcza:
198.866,67
wadium:
29.830,00
kwota oszacowania:
298.300,00
przedmiot licytacji:
II licytacja udziału w wysokości 2/3 w nieruchomości ul. Narvik 52 więcej
data licytacji:
14-02-2022
godzina:
13:00
położenie nieruchomości:
ul. Stoigniewa 27 w Krakowie
cena wywoławcza:
26.250,00
wadium:
3500,00
kwota oszacowania:
35.000,00
przedmiot licytacji:
I Licytacja udziału nr 13 w wysokości 1/16 w lokalu niemieszkalnym(garaż wielostanowiskowy) nr 017 położony przy ul. Stoigniewa 27 w Krakowie. więcej
data licytacji:
14-02-2022
godzina:
13:45
położenie nieruchomości:
ul. Stoigniewa 27 lok 2 . Kraków
cena wywoławcza:
453.000,00
wadium:
60.400,00
kwota oszacowania:
604.000.00
przedmiot licytacji:
lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Stoigniewa 27 w Krakowie. więcej