Licytacja nieruchomości

data licytacji:
19-01-2018
godzina:
10:00
położenie nieruchomości:
ul.Petrażyckiego 45
cena wywoławcza:
182.500,00zł
wadium:
36.500,00zł
kwota oszacowania:
365.000,00zł
przedmiot licytacji:
Niezabudopwana działka nr 164/1 o pow. 0,1607ha - II termin więcej
data licytacji:
22-01-2018
godzina:
14:20
położenie nieruchomości:
ul.Monte Cassino 6, 30-337 Kraków
cena wywoławcza:
wadium:
kwota oszacowania:
przedmiot licytacji:
Miejsce postojowe 24,72m2, miejsce postojowe 22,58m2 więcej
data licytacji:
22-01-2018
godzina:
12:30
położenie nieruchomości:
ul. Górników 21/3, 30-819 Kraków
cena wywoławcza:
202.950,00
wadium:
27.060,00
kwota oszacowania:
270.600,00
przedmiot licytacji:
I licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 49,50m2 przy ul. Górników 21/3 w Krakowie więcej
data licytacji:
24-01-2018
godzina:
13:40
położenie nieruchomości:
ul. Łukasińskiego, Kraków
cena wywoławcza:
92625,00
wadium:
12.350,00
kwota oszacowania:
123.500,00
przedmiot licytacji:
I licytacja działki o pow. 0,0330ha przy ul. Łukasińskiego w Krakowie więcej
data licytacji:
26-01-2018
godzina:
13:30
położenie nieruchomości:
ul. Starowiejska 5, 30-499 Kraków
cena wywoławcza:
215.250,00
wadium:
28.700,00
kwota oszacowania:
287.000,00
przedmiot licytacji:
I licytacja działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym więcej
data licytacji:
29-01-2018
godzina:
14:20
położenie nieruchomości:
ul. Zachodnia 21/3 Kraków
cena wywoławcza:
176.250,00
wadium:
23.500,00
kwota oszacowania:
235.000,00
przedmiot licytacji:
I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Zachodniej 21/3 w Krakowie więcej
data licytacji:
1-02-2018
godzina:
12:00
położenie nieruchomości:
ul. Okólna 9/111, 30-669 Kraków
cena wywoławcza:
130.350,00
wadium:
17.380,00
kwota oszacowania:
173.800,00zł
przedmiot licytacji:
I licytacja nlokalu mieszkalnego przy ul.Okólnej 9/111 w Krakowie więcej