Licytacja nieruchomości

data licytacji:
8-10-2018
godzina:
13:00
położenie nieruchomości:
ul. Teligi 18/71, 30-835 Kraków
cena wywoławcza:
171.525,00
wadium:
22.870,00
kwota oszacowania:
228.700,00
przedmiot licytacji:
LICYTACJA ODWOŁANA - Mieszkanie 47,17m2 więcej
data licytacji:
22-11-2018
godzina:
08:30
położenie nieruchomości:
ul. Solvaya 4/4, 30-427 Kraków
cena wywoławcza:
180.000,00zł
wadium:
24.000,00zł
kwota oszacowania:
240.000,00zł
przedmiot licytacji:
I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Solvaya 4/4 więcej
data licytacji:
14-12-2018
godzina:
14:10
położenie nieruchomości:
ul. Żelazowskiego 9a, 30-694 Kraków
cena wywoławcza:
wadium:
kwota oszacowania:
przedmiot licytacji:
I licytacja udziału 1/2 w mieszkaniu i udziału w wys. 1/2 w lokalu niemieszkalnym więcej