Licytacja nieruchomości

data licytacji:
16-10-2017
godzina:
14:10
położenie nieruchomości:
ul.Monte Cassino 6, 30-337 Kraków
cena wywoławcza:
wadium:
kwota oszacowania:
przedmiot licytacji:
Miejsce postojowe 24,72m2, miejsce postojowe 22,58m2 więcej
data licytacji:
16-10-2017
godzina:
13:00
położenie nieruchomości:
ul. Teligi 18/71, 30-835 Kraków
cena wywoławcza:
171.525,00
wadium:
22.870,00
kwota oszacowania:
228.700,00
przedmiot licytacji:
Lokal mieszkalny o pow. 47,17m kw. ul. Teligi 18/71 Kraków więcej
data licytacji:
25-10-2017
godzina:
14:30
położenie nieruchomości:
ul. Pietrusińskiego 3/3,4,5
cena wywoławcza:
894.000,00zł
wadium:
119.200,00zł
kwota oszacowania:
1.192.000,00zł
przedmiot licytacji:
Nieruchomość lokalowa (lokal biurowy) składający się z 3 połączonych lokali więcej
data licytacji:
15-11-2017
godzina:
14:00
położenie nieruchomości:
ul. Moszyńskiego 34, 30-698 Kraków
cena wywoławcza:
254.970,00zł
wadium:
33.996,00zł
kwota oszacowania:
339.960,00
przedmiot licytacji:
Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 79m2 przy ul. Moszyńskiego 34 w Krakowie więcej
data licytacji:
17-11-2017
godzina:
10:00
położenie nieruchomości:
ul.Petrażyckiego 45
cena wywoławcza:
273.750,00zł
wadium:
36.500,00zł
kwota oszacowania:
365.000,00zł
przedmiot licytacji:
Niezabudopwana działka nr 164/1 o pow. 0,1607ha więcej