Licytacja nieruchomości

data licytacji:
4-03-2019
godzina:
13:00
położenie nieruchomości:
ul. Skotnicka, Kraków
cena wywoławcza:
49.125,00
wadium:
6.500,00
kwota oszacowania:
65.500,00
przedmiot licytacji:
I licytacja udziału 1/4 w działce nr 99/3 przy ul. Skotnickiej więcej
data licytacji:
7-03-2019
godzina:
14:00
położenie nieruchomości:
ul. Prosta 22/10, 30-814 Kraków
cena wywoławcza:
wadium:
kwota oszacowania:
przedmiot licytacji:
I licytacja lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego więcej
data licytacji:
18-03-2019
godzina:
13:00
położenie nieruchomości:
ul. Bluszczowa 20, Kraków
cena wywoławcza:
586.500,00
wadium:
78.200,00
kwota oszacowania:
782.000,00
przedmiot licytacji:
I licytacja działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym więcej
data licytacji:
20-03-2019
godzina:
13:30
położenie nieruchomości:
ul. Nowosądecka 17/6, Kraków
cena wywoławcza:
70.725,00
wadium:
9.430,00
kwota oszacowania:
94.300,00
przedmiot licytacji:
I licytacja udziału 1/2 w lokalu mieszk. przy ul. Nowsądeckiej 17/6 w Krakowie więcej