Licytacja nieruchomości

data licytacji:
20-03-2019
godzina:
13:30
położenie nieruchomości:
ul. Nowosądecka 17/6, Kraków
cena wywoławcza:
70.725,00
wadium:
9.430,00
kwota oszacowania:
94.300,00
przedmiot licytacji:
I licytacja udziału 1/2 w lokalu mieszk. przy ul. Nowsądeckiej 17/6 w Krakowie więcej
data licytacji:
5-04-2019
godzina:
10:00
położenie nieruchomości:
ul. Rydlówka 42/52, Kraków
cena wywoławcza:
367275,00zł
wadium:
48970,00zł
kwota oszacowania:
489700,00zł
przedmiot licytacji:
I licytacja mieszkania przy ul. Rydlówka 42/52 w Krakowie więcej