Licytacja nieruchomości

data licytacji:
7-06-2019
godzina:
14:00
położenie nieruchomości:
ul. Bartla 19E, Kraków
cena wywoławcza:
11700,00
wadium:
1560,00zł
kwota oszacowania:
15600,00
przedmiot licytacji:
udział 2/225 w lokalu niemieszkaln ym (garaż) nr G1 pry ul. Bartla 19E w Krakowie więcej
data licytacji:
8-07-2019
godzina:
08:30
położenie nieruchomości:
ul. Narvik 52, Kraków
cena wywoławcza:
223.725,00zł
wadium:
29.830,00zł
kwota oszacowania:
298.300,00zł
przedmiot licytacji:
Udział 2/3 w nieruchomości przy ul. Narvik 52 (działka zabudowana domem) więcej
data licytacji:
11-07-2019
godzina:
13:30
położenie nieruchomości:
ul. Starowiejska 5 Kraków
cena wywoławcza:
215.250,00zł
wadium:
28.700,00zł
kwota oszacowania:
287.000,00zł
przedmiot licytacji:
I licytacja nieruchomości przy ul. Starowiejskiej 5, w Krakowie więcej
data licytacji:
24-07-2019
godzina:
13:30
położenie nieruchomości:
ul. Nowosądecka 17/6, Kraków
cena wywoławcza:
62.866,67zł
wadium:
9.430,00zł
kwota oszacowania:
94.300,00zł
przedmiot licytacji:
II licytacja udziału 1/2 w lokalu mieszk. przy ul. Nowsądeckiej 17/6 w Krakowie więcej
data licytacji:
6-09-2019
godzina:
14:00
położenie nieruchomości:
ul. Halszki 29/24, 30-611 Kraków
cena wywoławcza:
109.666,67zł
wadium:
16.450,00zł
kwota oszacowania:
164.500,00zł
przedmiot licytacji:
II licytacja udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu więcej