Jeżeli wierzyciel wnosi o podjęcie czynności w trybie art. 797[1] kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek (wymieniając poszczególne banki) oraz wpłacić zaliczkę. Zaliczkę można również uiścić na wezwanie, po złożeniu wniosku.

 

 

Poniżej lista banków, które aktualnie udostępniają informację za pośrednictwem systemu Ognivo: ( w nawiasie podana cena za zapytanie do konkretnego banku)

 

1, Dz Bank Polska S.A. ( 1,54 zł brutto)

2. Bank Gospodarki Żywnościowej ( 0,31 zł brutto)

3. Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto)

4. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto)

5. Idea Bank S.A. (dawny GMAC Bank Polska S.A.( 1,54 zł brutto)

6. BZ WBK ( 0,31 zł brutto)

7. Bank Polskiej Spółdzielczości ( 1,54 zł brutto)

8. BNP Paribas S.A. ( 0,31 zł brutto)

9. Deutsche Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)

10. Meritum Bank S.A. ( 1,54 zł brutto)

11. Credit Agricole Bank Polska S.A. !! CZASOWO ZAWIESZONE UDZIELANIE ODP. !!

12.  Bank Gospodarstwa Krajowego ( 0,31 zł brutto)

13. Bank Pocztowy S.A. ( 1,54 zł brutto)

14. Deutsche Bank PBC S.A.  ( 0,31 zł brutto)

15. Alior Bank S.A. ( 0,31 zł brutto)

16. ING Bank Śląski ( 0,31 zł brutto)

17. Bank Pekao S.A. ( 0,31 zł brutto)

18. Euro Bank S.A. ( 0,31 zł brutto)

19. Nordea Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)

20. FM Bank S.A. ( 1,54 zł brutto)

21. Bank PKO BP S.A. ( 0,31 zł brutto)

22. Bre Bank S.A ( 0,31 zł brutto)

23. HSBC Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)

24. Volkswagen Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)

25. Getin Noble Bank S.A. (0,31 zł brutto)

26. Bank Millenium S.A. (0,31 zł brutto)
 


 

Koszt za dokonanie zapytań do kompletu w/w 25 banków niespółdzielczych (bez  Credit Agricole, który zwiesił udzielanie odpowiedzi)
wynosi 17,59 zł brutto.

 

Opłaty za dokonanie zapytania za pomocą systemu OGNIVO do jednego banku spółdzielczego wynosi 0,92 zł brutto. Za komplet 125 banków - 115,00 zł