Zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

 

Wierzyciel w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma możliwość zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika, obejmującego ustalenie czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości. Zapytanie zakresem przedmiotowym obejmuje nieruchomości położone na terytorium całej Polski.